Jeugd

Aan de zaalkaatswedstrijd in Menaldum deden vier jeugdleden mee van kv Eendracht in de categorie pupillen. 
Xander de Bruin en Tom Posthumus vielen niet in de prijzen, maar Davy de Haan (1e prijs) en Jaimy Koel (2e prijs) wel.
Gefeliciteerd!

Davy de Haan wint zaalkaatsen in Menaldum

zondag 27 augustus 2017

De pupillen jongens van de knkb kaatsten in St. Annaparochie en Jaimy wist in de B klas in de verliezersronde de 1e prijs te winnen. De foto is wel een zoekplaatje!
Gefeliciteerd.

Jaimy Koel in de prijzen in St Annaparochie

zondag 20 augustus 2017
De schooljongens kaatsten zondag een vrije formatiepartij in Wommels en Dylan Koel wist daar de 3e prijs te winnen met zijn maten Sil van der Geest uit Wijnaldum en Johan Cnossen uit Gauw.
Zaterdag kaatsten de schooljongens in Driesum en daar was er ook nog een 2e prijs in de verliezersronde van de B klas.
Een goed weekend dus voor Dylan. Gefeliciteerd!

Dylan Koel 3e prijs in Wommels.
Dylan Koel 3e prijs in Wommels.

zondag 6 augustus 2017
Bij de pupillen jongens wist Jaimy Koel de 3e prijs in de B klas te winnen in Berlikum.
Bij de schooljongens was er voor Dylan Koel een 3e prijs in de herkansing van de B klas in Makkum.
Gefeliciteerd allebei!

Jaimy en Dylan Koel in de prijzen
Jaimy en Dylan Koel in de prijzen

zondag 30 juli 2017
De jongens van de knkb waren zondag verdeeld over Harlingen en Dronrijp. In Harlingen waren 16 afdelingsparturen uitgenodigd en de andere jongens konden meedoen in Dronrijp aan een d.e.l. partij. Het afdelingspartuur van Harlingen was niet uitgenodigd in de eigen stad en Rick Alberda ging daarom in Dronrijp kaatsen.

Daar stond Rick in eerste instantie op de lijst in partuur 14 maar door een aantal afmeldingen kwam hij uiteindelijk in een partuur met Karel Monfils (Kimswerd) en Haye Tseard van der Hem (Dronrijp). In de finale stonden ze goed te kaatsen tegen Aizo Veltman, Jasper de Boer en Wessel Schraa en wisten met 5-2 en 6- 4 de partij te winnen. Gefeliciteerd!

Rick Alberda wint 1e prijs in Dronrijp

zondag 23 juli 2017

 

Bij de jongens pupillen werd er in Bolsward gekaatst in een A klas en een B klas. Jaimy kaatste bijzonder succesvol in de B klas en wist de 1e prijs te winnen. Na een overwinning in de 1e omloop met 5-4 en 6-4, een staand nummer en twee makkelijke overwinningen werd de finale bereikt. Die was erg spannend maar werd in de stromende regen en een achterstand van 0-2 toch nog gewonnen met 5-5 en 6-0.
De 1e prijs was een bijzondere prijs, n.l. een goud(kleurige) bal!
Gefeliciteerd!

Jaimy Koel wint Gouden Bal in Bolsward

zaterdag 15 juli 2017

Na twee gemakkelijke overwinningen moest er in de halve finale een achterstand van 0-4 worden weg gewerkt. Dat lukte toch nog en er werd gewonnen met 5-4 en 6-2. In de finale was de tegenstander duidelijk te sterk en werd er met 5-1 en 6-2 verloren. Jaimy kaatste met Menno Johnson uit Kimswerd en won dus verdiend de 2e prijs. Gefeliciteerd!
foto: Monique Glim

Jaimy Koel wint 2e prijs in Hommerts

vrijdag 7 juli 2017

In St. Annaparochie werd de voorlopig laatste wedstrijd gespeeld van de federatie Barradeel. KV Eendracht was weer prima vertegenwoordigd met veel kaatsers en ook veel prijswinnaars.

Bij de welpen, pupillen en schooljeugd kaatsten de jongens en de meisjes samen.

Welpen: Doutzen Bijlsma 1e prijs

Pupillen: Davy de Haan 1e prijs  -  Jaimy Koel 2e prijs

verliezersronde: Thom Posthumus 1e prijs - Koos Jorna 2e prijs

Schooljeugd: Dylan Koel 2e prijs

Aan het eind van het seizoen is er op 3 september nog de Barradeel  Partij in St. Jacobiparochie.

Dat is een afdelingswedstrijd.

 

 

Davy en Doutzen winnen in St.Annaparochie

zondag 2 juli 2017
Zondag kaatsten de pupillen van de knkb in Wiuwert en Jaimy kaatste met een bekende uit de federatie Barradeel Remco Post uit Sexbierum.

Helaas verloren ze in de eerste omloop met 5-3, maar in de verliezersronde ging het beter. Door twee keer te winnen en een staand nummer werd de finale bereikt. Die verloren ze met 3-5 en 6-6.
Toch een mooie 2e prijs. Gefeliciteerd!
foto: Monique Glim
 

Jaimy Koel in de prijzen in Wiuwert

vrijdag 30 juni 2017

De jeugd van de federatie Barradeel kaatste vrijdag in Tzummarum. Emma Jeeninga (schooljeugd) en Davy de Haan (pupillen) wisten beide in hun categorie de 1e prijs te winnen.

Nynke Bijlsma (schooljeugd) behaalde de 2e prijs. Gefeliciteerd!

Volgende week nog de laatste wedstrijd voor de vakantie in St.Annaparochie. Daarna is dit jaar nog de Barradeel Partij (afd.) op 3 september in St.Jacobiparochie.

Hier volgt een verslag van Anneke Haarsma:

De jeugdleden van K.V. Eendracht laten vandaag ook weer zien dat ze hun mannetje/vrouwtje staan in Tzummarum.Onder (zeer) natte omstandigheden werd er vandaag weer federatie gekaatst in Tzummarum.
Het werd een poultje partij, omdat de opkomst niet erg hoog was.

Najaa drie keer kaatsen...lekker toch!!

Vandaag was het eens anders, en degenen die altijd met een prijs thuis komen, werden vandaag verslagen, en dat leverde prachtige prestaties op voor de anderen.

Nijnke Bijlsma en Sil van der Geest behaalden een mooie 2 e prijs...Emma en Jesse Kroondijk wisten de 1e prijs te bemachtigen...super goed gedaan.

En dan Hotze (Davy de Haan) met zijn maat Rindert Zijlstra.
Tsjonge jonge wat een goed kaatsend partuur stond hier.
Davy stond op te slaan!!
Echt beter dan ooit, mooie ballen hoog op, en net over de lijn of snoeihard door het midden (fantastisch)...wat gaat deze jongen vooruit.
Zijn maat was zeker de minste niet en kaatste erg tactisch en beheerst.

En zo kon het zijn dat Davy en Rindert de finale door mooi rustig en beheerst te kaatsen de partij wonnen met 5-3 6-4..
Hotze de krans!!!! HOPPA zo mooi en zo gegund , eindelijk en zeer zeer terecht.
Van dit mannetje gaan we nog veel meer zien...hij heeft HET te pakken, iets wat er al aan zat te komen, maar nog niet naar voren kwam.
TOP gekaatst Davy...ik ben TROTS op je en papa en mama des te meer!!

Davy, Emma en Nynke in de prijzen in Tzummarum
Davy, Emma en Nynke in de prijzen in Tzummarum
Davy, Emma en Nynke in de prijzen in Tzummarum

Zaterdag 24 juni werd de Bondswedstrijd (NK) van de knkb voor de pupillen jongens gehouden bij kv Eendracht. Er stonden 22 parturen op de lijst en er kon om 10 uur gestart worden in acht perken. De vaart zat er dus goed in. Het Harlinger partuur bestond uit Thom Posthumus, Koos Jorna en Jaimy Koel. Zij hadden mooi geloot met nummer 21. De tegenstander kwam uit Morra-Lioessens en de Harlingers kwamen meteen goed uit de startblokken en bouwden een mooie voorsprong op. De wedstrijd werd zonder grote problemen gewonnen met 5-2 en 6-6. Via een staand nummer kwamen ze zo mooi in de derde omloop terecht. Hierin troffen ze het partuur uit Pingjum. Zij kaatsten als tweetal en dat deden ze erg goed.  Helaas gingen de kopjes bij de Harlinger jongens al snel omlaag en dat is meestal geen goed teken. Harlingen werd ruim verslagen met 5-2 en 6-6. Voor Pingjum betekende dat een plaats in de halve finale.

 

De tegenstander in deze halve finale werd Raerd, dat met veel moeite met 5-5 en 6-0 had gewonnen van Dronrijp.  Beetgum won in de derde omloop simpel van Minnertsga en via een staand nummer bereikten zij als eerste de finale.

De halve finale werd een mooie strijd tussen Pingum en Raerd. Raerd leek eerst gemakkelijk te gaan winnen, maar de jongens uit Pingum kwamen goed terug. Toch moest dit duo de overwinning laten aan Raerd met 4-5 en 4-6.

De finale was snel gebeurd. Beetgum kwam er niet aan te pas en Raerd liep snel uit naar een grote voorsprong. Jan Volbeda is niet alleen trainer in Harlingen, maar ook in Bertgum. Hij kon het partuur van Beetgum ook niet meer in de goede flow krijgen, waarmee ze Minnertsga hadden verslagen. Raerd won simpel met 5-1 en 6-4.

Namens de knkb reikte Johannes Siegersma, lid van het hoofdbestuur, de prijzen uit. De prijzen bestaan traditioneel uit mooi Makkumer aardewerk.

Uitslag:

1e prijs: Raerd – Sybrand Veldhuis, Jens Kooistra en Jelmer Foppe Drijfhout.

2e prijs: Beetgum – Jelte Meesters, Hugo Sloterdijk en Sjouke Beimers.

3e prijs: Pingjum – Douwe Faber en Menno Johnson.


Kijk voor meer foto's op deze website bij foto's

NK pupillen jongens bij kv Eendracht
NK pupillen jongens bij kv Eendracht
woensdag 21 juni 2017

De jeugd kaatste woensdagmiddag vanaf 16.30 uur een ledenpartij onder ideale weersomstandigheden met maar liefst 21 deelnemers. Het aantal jeugdleden zit duidelijk in de lift en ook de prestaties worden steeds beter. Het werd dan ook weer tijd om een speciale ledenpartij voor de jeugd te organiseren.  

Het was erg leuk om te zien hoe de oudere kinderen samen kaatsten met de jongeren. Kaatsen is ook een sociaal gebeuren en er werd uitstekend samen gewerkt.
Er werd met drie verschillende lijsten gekaatst, zodat iedereen steeds andere maten had en ook andere tegenstanders. In de laatste ronde was het nog heel erg spannend en de laatste partij werd pas beslist op 5-5 en 6-6.
Na drie rondes werd de eindstand opgemaakt en konden de prijzen worden uitgereikt. Alle deelnemers kregen een mooie herinneringsmedailles met lint omgehangen.
De prijswinnaars:
1e prijs: Jaimy Koel
2e prijs: Ype van der Veen
3e prijs: Thom Posthumus
4e prijs: Mike Vlieger
5e prijs: Merthe Scheffer

Zaterdag is het NK pupillen jongens bij kv Eendracht en wij hopen op een goede prestaties van ons afdelingspartuur. 
Kom allemaal Thom, Koos en Jaimy aanmoedigen!
Het begint om 10.00 uur!

foto's: Anneke Haarsma