Prijswinnaars

<< <  Pagina 3 van 4  > >>

Twee keer een 2e prijs voor twee keer Dylan!
Dylan Drent wist in Stiens met zijn vrije formatiepartuur de 2e prijs te winnen
Dylan Koel behaalde in Raerd ook de 2e prijs in de opstapwedstrijd voor schooljongens.
Allebei gefeliciteerd!

Dylan Drent en Dylan Koel winnen 2e prijs
Dylan Drent en Dylan Koel winnen 2e prijs

zaterdag 2 juni 2018
Piet werd goed gesteund door zijn maten, maar op de belangrijke standen zorgde Piet voor het verschil.
Na een indrukwekkende overwinning van 5-0 in de eerste omloop tegen Ludwig Seerden, werden ook de volgende wedstrijden ruim gewonnen tegen Pollie Kwast en in de halve finale tegen Peter Kwast.
De andere finalist met sterke man Tiede Boorsma, die een goed partuur vormde met Jan de Jong en Simon de Groot, behaalde in de eerste omloop een benauwde overwinning van 5-5 en 6-4. Daarna ging het wat gemakkelijker.
In de finale werd het wel vaak 6-6, maar steeds wist Piet Zondervan dan het verschil te maken, zodat er geen spanning in de finale kwam.
Voorzitter Jan Nieuwenburg kond de goed gevulde tassen van de PLUS daarna uitdelen aan de prijswinnaars, nadat hij iedereen had bedankt voor de hulp. Speciaal de beide scheidsrechters Tjibbina Postma en Age Tichelaar.
Uitslag:
1e prijs: Jan Buitenga, Piet Zondervan en Sjouke de Groot
2e prijs: Tiede Boorsma, Simon de Groot en Jan de Jong
3e prijs: Sipke Hiemstra, Auke Akkerman en Dirk Machiela
3e prijs: Bauke Posthuma, Murk de Jong en Peter Kwast.
Uitslag verliezersronde:
1e prijs: Johannes Siegersma, Anno Miedema en Teake Koster
2e prijs: Henk Woppenkamp, Ludwig Seerden en Maikel Versnel.

foto 1: Ubbo Posthuma

Piet Zondervan sterkste kaatser bij de Heren 50+
Piet Zondervan sterkste kaatser bij de Heren 50+

zondag 27 mei 2018

De slagerij Attema – Partij werd zondag met de zachte bal gekaatst en vanaf 14 jaar kon men zich opgeven. Om 10.00 uur kon voorzitter Jan Nieuwenburg door de microfoon bulderen ‘’t Giet Oan.” “Dat is oek ’t enigste Fries wat die kan”, liet een omstander weten. Het was prachtig kaatsweer, maar eigenlijk zou een buitje de grasmat wel ten goede komen. Door de droogte was het veld keihard en stuiterde de bal soms onverwacht alle kanten op. Hierdoor ontstonden mooie acties in het tussenspel. Veel kaatsers hadden zaterdag meegedaan aan de zachte bal PC in Franeker, waardoor sommigen last van hun spieren hadden. Knap dat ze hier toch meededen. Anne Wind uit Pingjum melde zich voor deze partij af. Hij had zaterdag zes omlopen gekaatst en dat gaat je niet in de koude kleren zitten.

In de eerste omloop was de spanning al te snijden en eindigden veel partijen op 5-5. In de halve finale werd de partij beslist door een kwaadslag van Boudewijn Tulen en kwam partuur 10 in de finale tegen partuur 6. Hier bleek partuur 10 bestaande uit Steven Breimer, Stephanie de Vries en Koos Jorna te sterk tegen partuur 6 Willem Zeilmaker, Stefan Quisenaerts en Lisa Schotanus. 5-2 en 6-6. Voorzitter Jan Nieuwenburg kon samen met Douwe Broersma de prijzen uitreiken.

Uitslag winnaarsronde: 1e Steven Breimer, Stephanie de Vries en Koos Jorna. 2e Willem Zeilmaker, Stefan Quisenaerts en Lisa Schotanus. 3e Boudewijn Tulen, Justin Haarsma, Afina Schrik.

Verliezersronde: 1e Steven Nesse, Marije Agema, Samantha Visser. 2e Rick Alberda, Nynke Agema, Richard Zeilmaker. 3e Edwin Keizer, Djé Jorna, Anneke Haarsma.

 

De prijzen bestonden uit luxe vleespakketten, beschikbaar gesteld door slagerij Attema uit Makkum. Ook de scheidsrechters Age Tichelaar en Tjibbina Postma ontvingen een pakket. Zij hadden de hele middag in de brandende zon vertoeft. Dank aan de vrijwilligers die de perfecte omstandigheden hadden gecreëerd om er een mooi kaats weekend van te maken.

 

Foto en verslag: Ubbo Posthuma

 

 

 

Steven Breimer, Stephanie de Vries en Koos Jorna winnen Attema Partij

zondag 27 mei 2018

In Schingen-Slappeterp werd gekaatst door de Heren 50+. Het was een d.e.l. partij met 14 parturen.
Johannes Hinrichs wist de 3e prijs te winnen. Ook onze trainer Jan Volbeda haalde hier de 3e prijs.

Johannes Hinrichs wint 3e prijs in Schingen-Slappeterp

woensdag 23 mei 2018

In Franeker werd in de Kaatsweek rond Pinksteren een wedstrijd gehouden voor de 55 plussers.
Er stonden maar liefst 111 kaatsers op de lijsten, verdeeld over de categorieën A, B en C.
Iedereen kon drie keer kaatsen met steeds wisselende maten en tegenstanders.
Om in de prijzen te komen moest er drie keer worden gewonnen, zodat er 3 x 7 = 21 punten werden behaald.
De tegeneersten bepalen dan de volgorde van de prijswinnaars.
Dit viel voor Jan Kwast en Piet de Groot gunstig uit, zodat zij in de kransen kwamen.

Gefeliciteerd allebei!!

Jan Kwast en Piet de Groot in de kransen.

Laatste nieuws: