Jeugd

Jeugdtrainingen

Start kaatstrainingen jeugd

zondag 9 september 2018

De gebroeders Koel vielen allebei in de prijzen. Voor Jaimy Koel betekende dit (na veel 2e prijzen) zelfs de 1e prijs in de A klas bij de pupillen in Hijum-Finkum.
Helaas is er hier geen foto van.
Dylan Koel wist bij de schooljongens in Franeker de 3e prijs te winnen.
Allebei gefeliciteerd!

Jaimy Koel 1e en Dylan Koel 3e

zondag 9 september 2018

De Barradeel Partij is de afsluiting van de federatie Barradeel en deze werd dit jaar gehouden in Minnertsga.
Voor Eendracht stonden er alleen twee parturen bij de pupillen jongens op de lijst en Koos Jorna en Thom Posthumus wisten als duo hier de 1e prijs te winnen!
Gefeliciteerd!

Thom Posthumus en Koos Jorna in de kransen

25 en 26 augustus 2018

Jaimy Koel kaatste zaterdag in Niawier mee bij de schooljongens (hij is nog pupil) en wist daar ook nog de 2e prijs te winnen!
Hij kaatste met Menno Johnson uit Kimswerd, die dit jaar ook voor kv Eendracht kaatst, samen met Dylan Koel, de broer van Jaimy.

Zondag kaatste Jaimy weer bij de pupillen in IJsbrechtum en ook daar wist hij de 2e prijs te winnen, nu met Djalmar Dijkstra uit St.Annaparochie.
Gefeliciteerd!!

Jaimy Koel wint weer twee keer de 2e prijs.
Jaimy Koel wint weer twee keer de 2e prijs.

12 en 18 augustus 2018

Bij de pupillen van de KNKB kaatst Jaimy Koel in de A klas.
Hij wist in Goutum en Berlikum beide keren de 2e prijs te winnen met dezelfde maat: Milan van der Weg uit Wommels.

Gefeliciteerd!

Jaimy Koel wint twee keer de tweede prijs

zondag 29 juli 2018
De pupillen jongens van de KNKB kaatsten in Tzummarum en Jaimy Koel kaatste mee in de A klas, samen met Jurre Reitsma uit Exmorra.
Met vier parturen kaatsten zij een halve competitie. Na twee keer winst met 5-0 en 5-4 werd helaas de derde wedstrijd verloren met 5-3 en 6-6.
Gefeliciteerd met de 2e prijs!

Jaimy Koel wint 2e prijs in Tzummarum.

zondag 29 juli 2018

De KNKB jongens kaatsten een d.e.l. partij bij KV Eendracht en er stonden 9 parturen op de lijst, met slechts één jeugdlid van de eigen vereniging. Ondanks de langdurige droogte lag het veld er niet slecht bij en het was prima kaatsweer met gelukkig een verkoelende wind. Voor de opslagers was dit soms wel lastig om de bal goed in het perk te krijgen.
Scheidsrechter Marco Fijma had het niet moeilijk deze dag, want de jongens maakten er een sportieve wedstrijd van.

Rick Alberda uit Midlum wist als opslager de eerste partij met zijn partuur met goed spel te winnen: 5-3 en 6-0.
De tweede omloop was een partij van alles of niets. De winnaar zou na deze partij via een staand nummer in de finale komen en de verliezer kon met niks naar huis.
Het partuur van Rick leek te gaan winnen toen op 4-3 en 6-6 de vijf eersten werden binnen gehaald met een mooie retourslag in het tussenspel. Door wat missers aan de opslag werd de tegenpartij weer in het zadel geholpen en ook een wisseling aan de opslag bracht geen verbetering. Het werd 5-5 en het leek er niet op dat ze nog zouden gaan winnen. Toch lukte dit nog, toen de tegenpartij drie keer de bal naast het perk sloeg. Op 5-5 en 6-4 kon Rick de bal voor de dikke kaats keren en was de finale bereikt.

In de finale werden ze kansloos verslagen met 5-1 en 6-4.  Bij de winnaars was Jeroen de Boer uit Spannum geweldig op dreef met verre bovenslagen en een goede opslag. Hij werd ook nog eens goed gesteund door de opslager Haye Tseard van der Hem (Dronryp) en voorinse Marten Jansen uit Sexbierum. Zij speelden hun spannendste partij in de halve finale, die zij pas op 5-4 en 6-6 wisten te winnen van de 3e prijswinnaars. Op dat moment waren er drie spannende partijen tegelijk bezig, want naast die van Rick was er ook nog een spannende halve finale in de verliezersronde bezig. De winnaars van de verliezerronde konden toen nog net hun achterstand inlopen en met 5-5 en 6-2 winnen.
De partij had een vlot verloop en om drie uur kon Simon de Groot de mooie horloges uitdelen aan de prijswinnaars.
Uitslag:
1e prijs: Haye Tseard van der Hem (Dronryp), Marten Jansen (Sexbierum) en Jeroen de Boer (Spannum)
2e prijs: Leon Wijning (St.Annaparochie), Rick Alberda (Midlum) en Harold de Boer (Jellum)
3e prijs: Allard Dijkstra (Leeuwarden), Justin Krottje (Dronryp) en Jesse Kroondijk (St.Annaparochie)
Verliezersronde:
1e prijs: Verry van der Meer (St.Jacobiparochie), Alwin Boschma (Pietersbierum) en Germ Pyt van Popta (Lollum)
2e prijs: Jurjen Miedema (Hilaard), Thom Stellingwerf (Gaast) en Dennis Reekers (Leeuwarden)