Komende gebeurtenissen

Kaatsen Eendracht

Eerste ledenpartij op zondag 13 mei 2018

Eerste ledenpartij op zondag 13 mei 2018


De eerste training voor de jeugd op het veld is alweer geweest op donderdag 23 mei. 
Tegelijkertijd zijn de ouders weer geïnformeerd d.m.v een korte ouderbijeenkomst over onze vereniging.
Hierbij was ook aandacht voor de nieuwe wet op de privacy, de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

De eerste ledenpartij wordt gehouden op zondag 13 mei en iedereen, leden en niet-leden vanaf 14 jaar, kan zich hiervoor aanmelden via deze website.
Graag opgeven voor woensdagavond 19.00 uur. Bellen kan ook: 0517-418545

Het competitiekaatsen start op dinsdagavond 8 mei om 19.00 uur. De senioren vanaf 14 jaar kaatsen dit jaar op het kaatsveld in Midlum.
Het kaatsveld in Harlingen ligt er weer prachtig bij, dus de handschoen zoeken en het veld op!


 

Laatste nieuws: