Nieuws

Huldiging van Jan Nieuwenburg.

Huldiging van Jan Nieuwenburg.


Huldiging van Jan Nieuwenburg.


woensdag 27 juni 2018
Vanwege een afnemende gezondheid heeft voorzitter Jan Nieuwenburg aangegeven, dat hij stopt als voorzitter van kv Eendracht. Na het omhangen van de krans bij het standbeeld van Hotze Schuil werd er een bijeenkomst gehouden in de feesttent op het kaatsveld. Jan werd hier toegesproken door Douwe Broersma en die gaf een compleet overzicht van al het vrijwilligerswerk dat Jan voor kv Eendracht heeft gedaan. Als eerbetoon en onder luid applaus werd Jan benoemd tot erelid van de vereniging.
Hij kreeg hierbij naast het bijbehorende speldje, een oorkonde en een speciaal voor hem gemaakte fraaie tegel van Harlinger Aardewerk.
Douwe bedankt ook Jan zijn vrouw Jelly voor de steun en het vele werk dat ook zij voor de vereniging heeft gedaan. Jelly kreeg een mooie bos bloemen!

Daarna kwam ook de voorzitter van de KNKB, Wigle Sinnema, aan het woord. Hij vertelde dat het op het bondsbureau geen moeilijk besluit was geweest om Jan het bondsinsigne toe te kennen. 
Met twee speldjes op de borst bedankte Jan daarna iedereen en hij memoreerde nog even aan de moeilijke tijden die er zijn geweest. Gelukkig gaat het nu weer goed met de vereniging en kan hij met een gerust hart stoppen als voorzitter. Dat betekent niet, dat Jan ook als vrijwilliger stopt. Jan zal nog heel vaak op het kaatsveld en in de kantine aanwezig zijn om te helpen!


 

Laatste nieuws: