Nieuws

Pagina 1 van 3  > >>

zondag 1 juli 2018

Hotze Schuil Partij

woensdag 13 juni 2018

Woensdagmiddag waren op het Eendrachtkaatsterrein de jongens en meisjes aan de beurt met de zachte bal. Zij speelden het Beginnersspel, dat was geleerd bij de kaatslessen op school. Hier deden maar liefst 94 parturen (tweetallen) aan mee in verschillende leeftijdscategorieën.
Er werd gespeeld in maar liefst 24 perken en daarbij is de nodige assistentie wel nodig. Gelukkig was Alwin Broekhuizen bereid om met zijn leerlingen van de sportklas van RSG Franeker te assisteren, zodat er bij alle perken een begeleider aanwezig was om de wedstrijd in goede banen te leiden. Verder waren nog coördinators nodig om wedstrijdleider Simon de Groot te assisteren en te voorzien van de vele uitslagen. Hij kreeg hierbij hulp van Douwe Broersma, Age Tichelaar, Gerrit Bijdeweg en Lieuwe Brandsma.
Na een hele middag intensief kaatsen kon wedstrijdleider Simon de Groot de volgende stand opmaken en samen met Piet Kuiken, van de Stichting Ouwe Seunen Partij, de bekers uitreiken.
Groep 3/4- jongens en meisjes: 14 parturen
1e prijs: St. Michaëlschool F – Jinne Hameter en Jens Visser
2e prijs: Het Noorderlicht A – Delano Brouwer en Natalie van Arum
3e prijs: St. Michaëlschool H – Aarne Sarolea en Dilano van Esveld
3e prijs: Het Noorderlicht B – Damian Duursma en Tygo Beverlo
Verliezersronde
1e prijs: St. Michaëlschool D – Fallon de Boer en Lara O’Connor
2e prijs: Het Baken C – Tamara Hoogeveen en Aaliya Klijnstra

 Groep 5/6 – meisjes: 15 parturen
1e prijs: St. Michaëlschool J – Samira Stellingwerf en Pien Veenstra
2e prijs: St. Michaëlschool D – Mirthe Visser en Marijn Janssen
3e prijs: Het Noorderlicht B – Natasja Roukema en Sarina van Riet
3e prijs: St. Michaëlschool A – Birthe Visser en Marieke Mulder
Verliezersronde
1e prijs: St. Michaëlschool I – Mara de Boer en Eva Dijkstra
2e prijs: St. Michaëlschool K – Feah Miqullas en Karlijn Jagersma

Groep 5/6 – jongens: 20 parturen
1e prijs: St. Michaëlschool C – Hessel Oswald en Justin Jilderts
2e prijs: ’t Wad B – Mike Vlieger en Justen Boonstra
3e prijs: Het Noorderlicht A – Justin Poostman en Jelte Broere
Verliezersronde
1e prijs: Het Noorderlicht G – Davey Volbeda en Wiard Sibma
2e prijs: ’t Wad A – Looy Halbesma en Jelle Koudenburg
3e prijs: Het Noorderlicht E – Raimon Postma en Levi Munnikes

Groep 7/8 – meisjes: 20 parturen
1e prijs: Het Noorderlicht B – Tijana Nikolic en Birgit Douma
2e prijs: Het Noorderlicht E – Jeanine de Lange en Nichelle Schutter
3e prijs: St. Michaëlschool I – Salomé Oving en Zoey Wolberts
Verliezersronde
1e prijs: Het Noorderlicht F – Mirthe van der Velde en Isabella Markenstein
1e prijs: St. Michaëlschool C – Dido Balk en Sanne Roos

Groep 7/8 – jongens: 24 parturen
1e prijs: Prins Johan Frisoschool A – Koos Jorna en Kenji de Rover
2e prijs: Het Noorderlicht C – Michel Vaarkamp en Lester Sibma
3e prijs: Het Noorderlicht H – Mattijs Otten en Boyd Teuben
Verliezersronde
1e prijs: Het Noorderlicht G – Reen Zandstra en Renzo Poortman
2e prijs: St. Michaëlschool A – Jens Kappert en Tim van der Heide
3e prijs: ’t Wad B – Helder Staalsmid en Jesper Koornstra

Jan Nieuwenburg en Jouke Reitsma verzorgden in de kantine van ’t Skuulhoekje de inwendige mens. Dankzij de vrijwilligers van kaatsvereniging Eendracht, de mensen van de stichting Sportpromotie Harlingen en de stichting Ouwe Seunen, kon men van een geslaagd schoolkaats evenement spreken.

Foto en verslag: Ubbo Posthuma

 

Kaatshappening met 94 parturen bij Eendracht

dinsdag 12 juni 2018

Het Eendrachtkaatsterrein was deze week het toneel van het schoolkaatsen.
Op alle basisscholen zijn ook dit jaar weer kaatslessen gegeven onder auspiciën van de actieve Stichting Sportpromotie Harlingen. Deze beide wedstrijden zijn de afsluiting van dit prachtige schoolkaatsproject. Dinsdagmiddag werd gestart met de harde bal voor meisjes en jongens om het kampioenschap van Harlingen en deze wedstrijd was tevens de vóórwedstrijd voor het provinciaal schoolkaatskampioenschap op 20 juni te Franeker. De finalisten van deze voorwedstrijd mogen daar ook aan meedoen, met de restrictie dat de jongens de opslag van 18 meter moeten kunnen halen. Bij de meisjes bedraagt dit 15 meter.

Het was jammer dat drie scholen een schoolkamp hadden georganiseerd voor groep 8, zodat het aantal deelnemers lager was dan vorig jaar. De wedstrijd stond onder leiding van Simon de Groot, die hierbij prima werd ondersteund door de scheidsrechters/begeleiders Tjibbina Postma, Age Tichelaar en Douwe Broersma
Er deden vijf parturen mee bij de meisjes en ook vijf parturen bij de jongens. Door elk partuur moest er vier keer gekaatst worden. Na drie partijen waren er zowel bij de jongens als bij de meisjes twee parturen met drie overwinningen. Het mooie was dat deze parturen ook nog tegen elkaar moesten spelen in de laatste partij van de dag. Twee finales dus!
Bij de meisjes wist de St. Michaëlschool met ruim verschil Middelstein te verslaan: 5-2 en 6-0
Bij de jongens was de St. Michaëlschool te sterk voor Het Baken: 5-3 en 6-4
Nadat alle punten waren opgeteld kon Gerben Boskma, voorzitter van de Stichting Sportpromotie Harlingen, de fraaie eretekens uitreiken aan:
Meisjes:
1e prijs: St. Michaëlschool - Jutta Wolbers, Doutzen Bijlsma en Lieke Jeeninga.
2e prijs: Middelstein - Sibrig Tigchelaar en Ilse Jongsma.
Jongens:
1e prijs: St. Michaëlschool - Gijs Vollmann, Wester de Bruin en Michaël Zernov.
2e prijs: Het Baken - Brent Boschma, Luca Broekhuizen en Lennard Tilstra.
De eerste prijswinnaars kregen van natuurlijk ook de krans omgehangen.

De Sint Michaëlschool is dus dit jaar houder van beide wisselbokalen!

Foto en tekst: Ubbo Posthuma

 

St. Michaëlschool wint schoolkaatsen

De Eproline Partij had dit jaar weer de ouderwets mooie prijzen van sponsor Eproline, zoals de bekende trainingspakken. 
Daar werd dan ook weer fel om gestreden.
Uitslag:
1e prijs:Justin Haarsma, Bennie Hof en Samantha Visser, 
2e prijs: Norbert Helik, Henkie Knier en Eddy Sjollema, 
3e prijs:Anne Wind, Jeroen Roukema en Anneke Haarsma, 3e proijs: Justin van Dijk, Stefan Quisenaerts en Debbie Haarsma.

Verliezersronde: 
1e prijs: Simon Nijkamp, Anton Ligthart en Lisa Schotanus, 2e prijs:Steven Nesse, Quinten Jorna en Melanie Boersma. (Foto: Ubbo Posthuma)

Bennie, Samanta en Justin winnen Eproline Partij

zaterdag 26 mei 2018

De afdelingswedstrijd voor de schoolmeisjes had een bijzonder spannende finale tussen Makkum en Bolsward.
Het ging gelijk op met wisselende kansen en op 5-5 was niet duidelijk wie er zou gaan winnen.
Bolsward opende met waarschijnlijk de verste bovenslag van de dag, maar Makkum antwoordde met een paar hoge en diepe opslagballen en dat leverde punten op. 
Makkum haalde het laatste eerst toch nog eenvoudig binnen met 6-2.

Uitslag:

1e prijs: Makkum - Ilse Zwaagstra, Lieke van Loon en Larissa Smink
2e prijs: Bolsward - Femke Folkerts, Rixt Blanke en Noa Elzinga
3e prijs: Irnsum - Senna Keulen, Janna Posthumus en Foke Jill Bkker
3e prijs: Tzum - Gerbrich Koster, Marrit Wielenga en Yannah Palma

De prijzen van de opstap wedstrijd die naast de afdelingswedstijd werd gehouden gingen naar:

1e prijs: Gerde Lycklama en Marije Kuperus
2e prijs: Femke Alberda en Lisanne Scharringa
3e prijs: Anke Wassenaar en Mayke Boonstra

 

Makkum wint bij de schoolmeisjes in Harlingen
Makkum wint bij de schoolmeisjes in Harlingen

Laatste nieuws: