Verenigingsinfo

Geachte Bezoeker,

Als u of uw kind lid wilt worden, dan kunt u mailen naar de (wedstrijd)secretaris.   
Ook voor overige informatie/vragen kunt u altijd contact opnemen.
De contributie voor volwassenen bedraagt 30 euro per jaar.
Voor kinderen is de contributie 10 euro en eventueel met een bondsnummer 15 euro.
Opzeggen van het lidmaatschap zo snel mogelijk na afloop van het seizoen. Dus niet vlak voor het nieuwe seizoen!
Voor ouders die de contributie niet kunnen betalen heeft de gemeente een speciaal kindpakket:
https://beveiligd.harlingen.nl/inwoners/onderwerpen-a-z_42168/product/kindpakket_988.html

  
o KV Eendracht is opgericht op 31 oktober 1900.
   Inschrijfnummer KvK: 40000096 
   Rekening nummer:  NL96RABO 032.55.30.424 t.n.v. penningmeester KV Eendracht 
o Wedstrijdsecretariaat: wedstrijdsec.kveendracht@gmail.com 
o Correspondentie aan de vereniging uitsluitend richten aan het secretariaat/wedstrijdsecretariaat:
   Post: Harlingerstraatweg 78, 8872 NC Midlum of Riedstraat 54, 8861 JC Harlingen.
   Email: wedstrijdsec.kveendracht@gmail.com
 
 

Bestuur:
Jan Nieuwenburg ( voorzitter)
J.R. Thorbeckestraat 102, 8862 VL, Harlingen,
Tel: 0517 - 417102 en 06-54396122
Email: janenjelly@home.nl

Jelle. Helvrich (penningmeester )

Simon.Nijkamp     (algemeen bestuurslid)
Douwe Broersma  (algemeen bestuurslid)
Jouke Reitsma      (algemeen bestuurslid)
 
KV Eendracht is opgericht om de kaatssport te bevorderen en is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Kaats Bond (KNKB).
KV Eendracht maakt deel uit van de Federatie Barradeel e.o. van de KNKB.
KV Eendracht organiseert ledenwedstrijden op het veld. Daarnaast worden wedstrijden georganiseerd in KNKB - verband en in Federatie - verband.
Zowel op het veld als in de zaal ( Waddenhal ) worden trainingen georganiseerd. Bij KV Eendracht staat het kaatsen met de harde bal centraal, maar wordt ook veel aandacht besteed aan het kaatsen met de zachte bal.Laatste nieuws: