Verenigingsinfo

Geachte Bezoeker,

Als u of uw kind lid wilt worden, dan kunt u mailen naar de (wedstrijd)secretaris.   
Ook voor overige informatie/vragen kunt u altijd contact opnemen.
De contributie voor volwassenen bedraagt 30 euro per jaar.
Voor kinderen is de contributie 10 euro en eventueel met een bondsnummer 15 euro.
Opzeggen van het lidmaatschap zo snel mogelijk na afloop van het seizoen. Dus niet vlak voor het nieuwe seizoen!
Voor ouders die de contributie niet kunnen betalen heeft de gemeente een speciaal kindpakket:
https://beveiligd.harlingen.nl/inwoners/onderwerpen-a-z_42168/product/kindpakket_988.html

  
o KV Eendracht is opgericht op 31 oktober 1900.
   Inschrijfnummer KvK: 40000096 
   Rekening nummer:  NL96RABO 032.55.30.424 t.n.v. penningmeester KV Eendracht 
o Wedstrijdsecretariaat: wedstrijdsec.kveendracht@gmail.com 
o Correspondentie aan de vereniging uitsluitend richten aan het secretariaat/wedstrijdsecretariaat:
   Post: Frittemastraat 21 8872 NK Midlum of Riedstraat 54, 8861 JC Harlingen.
   Email: wedstrijdsec.kveendracht@gmail.com
 
 

Samenstelling bestuur:
 • Voorzitter (Vacant)

 • Wedstrijdsecretaris (Vacant)

 • Secretaris
  D. Broersma
  Frittemastraat 21
  8872 NK Midlum
  Tel.: 0517-417694
  E-mail KV: wedstrijdsec.kveendracht@gmail.com
  E-mail: douwe.broersma@ziggo.nl

 • Bestuurslid algemeen
  P. Alberda
  Middelstein 4
  8872 NX Midlum
  Tel.: 0517-853897
  E-mail: pieteralberda@gmail.com

 • Bestuurslid algemeen
  W. de Haan
  Horscamp 17
  8861 TM Harlingen
  Tel.: 06-45623047
  E-mail: wimengreetje@outlook.com

 • Bestuurslid algemeen
  S. Nijkamp

 • Onze boekhouding wordt verzorgd door:
  RCM Administraties (0517-854355 / info@rcmadministraties.nl)
  en Rouche a Tout (06-17031042 / jellehelvrich@home.nl

 • Jeugdcommissie
  Bestaat uit hoofdtrainer Jan Volbeda en Johannes Hinrichs.
  De jeugdcommissie buigt zich over de samenstelling van de afdelingsparturen en is het aanspreekpunt voor de jeugd en hun ouders.
KV Eendracht is opgericht om de kaatssport te bevorderen en is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Kaats Bond (KNKB).
KV Eendracht maakt deel uit van de Federatie Barradeel e.o. van de KNKB.
KV Eendracht organiseert ledenwedstrijden op het veld. Daarnaast worden wedstrijden georganiseerd in KNKB - verband en in Federatie - verband.
Zowel op het veld als in de zaal ( Waddenhal ) worden trainingen georganiseerd. Bij KV Eendracht staat het kaatsen met de harde bal centraal, maar wordt ook veel aandacht besteed aan het kaatsen met de zachte bal.Laatste nieuws: