Barradeel

 Programma Federatie Barradeel 2017

Let op: Er zijn een paar wijzigingen die nog niet in het programmaboekje van 2017 staan.
-   De Regiowedstrijden zijn nu wel bekend: Marsum en Engelum
-   De wedstrijd in Sexbierum is een afdelingswedstrijd en deze is verplaatst van vrijdag 16 juni naar woensdag 21 juni.

Datum

Plaats

Tijd

Categorie

vrijdag, 19 mei 2017

Wijnaldum

16:30 u

alle categorieën jeugd

vrijdag, 26 mei 2017

Minnertsga

16:30 u

alle categorieën jeugd

vrijdag, 2 juni 2017

Oosterbierum

16:30 u

alle categorieën jeugd

zaterdag, 3 juni 2017

Regiowedstrijd - Marsum

09:00 u

Regio: alle categorieën jeugd

vrijdag, 9 juni 2017

Harlingen

16:30 u

alle categorieën jeugd

woensdag 21 juni 2017

Afdeling: Sexbierum

16:30 u

Afdeling: alle categorieën jeugd

zaterdag 24 juni 2017

Tzummarum

13:00 u

zachte bal senioren

vrijdag, 30 juni 2017

Tzummarum

16:30 u

alle categorieën jeugd

zaterdag, 1 juli 2017

Regiowedstrijd - Engelum

09:00 u

Regio: alle categorieën jeugd

vrijdag, 7 juli 2017

St. Annaparochie

16:30 u

alle categorieën jeugd

zondag, 3 september 2017

St. Jacobiparochie

11:00 u

 Barradeel Partij alle categorieën jeugd - afdeling

 zondag, 3 september 2017 

St. Annaparochie

11:00 u

Barradeel Partij senioren heren en dames - afdeling

Toelichting Federatiewedstrijden

Alle categorieën betekent: welpen - pupillen - schooljongens en schoolmeisjes - jongens en meisjes

KV Eendracht maakt deel uit van de Kaatsfederatie Barradeel e.o.

De federaties Barradeel, Franekeradeel en Menaldumadeel vormen een regio welke gezamenlijk  2 regiowedstrijden voor alle jeugdcategorieën organiseren.

 

Deelname aan een wedstrijd bij elke andere federatie is mogelijk, op het moment dat er binnen de eigen federatie geen wedstrijd wordt georganiseerd.

Raadpleeg voor meer informatie de KNKB site onder  “Voor verenigingen -  dan wedstrijdinformatie en daarna Regiokaatsen”.

Let op:  Aangifte voor deze federatiewedstrijden kan alleen via de KNKB-website en daarvoor is een bondsnummer nodig.

Een bondsnummer kan via de wedstrijdsecretaris worden aangevraagd. Neem hiervoor contact op met Simon de Groot  Tel.: 418545  

Afdelingswedstrijden kunnen alleen door de wedstrijdsecretaris worden opgegeven.

 

Federatie Barradeel e.o.

Voorzitter:         T.S. Draijer                           Secretaris:          A. Iedema

                        0518-481736                                                  0518-452484

 

Laatste nieuws: