KV Eendracht is opgericht op 31 oktober 1900 om de kaatssport te bevorderen en is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Kaats Bond (KNKB). KV Eendracht maakt deel uit van de Federatie Barradeel e.o. van de KNKB.
KV Eendracht organiseert ledenwedstrijden op het veld en in de zaal ( Waddenhal te Harlingen ). Daarnaast worden wedstrijden georganiseerd in KNKB-verbanden en in Federatie-verband.

Zowel op het veld als in de zaal ( Waddenhal ) worden trainingen georganiseerd. Bij KV Eendracht staat het kaatsen met de harde bal centraal, maar wordt ook veel aandacht besteed aan het kaatsen met de zachte bal.

Muurkaatsen (Wallball) kan in Harlingen op 2 locaties worden beoefend:
o De sportzaal van de Waddenhal beschikt over 2 speelvelden
o De kaatsmuur in de speeltuin van wijkvereniging Oosterpark beschikt over 1 speelveld

Verenigingsinfo

o KV Eendracht is opgericht op 31 oktober 1900.
Inschrijfnummer KvK: 40000096
Rekening nummer: NL96 RABO 0325 5304 24 t.n.v. penningmeester KV Eendracht
o Wedstrijdsecretariaat: wedstrijdsec.kveendracht@gmail.com
o Correspondentie aan de vereniging uitsluitend richten aan het secretariaat/wedstrijdsecretariaat:
Post: Schoener 32, 8802 NN Franeker of Riedstraat 54, 8861 JC Harlingen.
Email: wedstrijdsec.kveendracht@gmail.com