Lidmaatschap

Contributie Vriendenclub Lid: € 25,-
Contributie KNKB Lid: € 30,- (incl. bondsnummer)
Contributie Jeugdlid: € 10,-
Contributie KNKB Jeugdlid: € 15,- (incl. bondsnummer)

Het lidmaatschap van de kaatsvereniging kan alleen schriftelijk opgezegd worden voor 1 januari van het nieuwe seizoen bij de secretaris, penningmeester of voorzitter van de vereniging. Bij latere opzegging zal het bestuur slechts bij buitengewone omstandigheden anders besluiten.

Contributie kan overgemaakt worden op:
NL96 RABO 0325 5304 24 t.n.v. Penningmeester K.V. Eendracht

Wanneer uw gegevens wijzigen zoals bij verhuizing, kunt u dit doorgeven aan de secretaris of voorzitter van de kaatsvereniging.