Algemeen 2016

<< <  Pagina 6 van 6

zondag 3 april 2016
Opening nieuwe WallBall Courts in de Waddenhal

 

De wethouders Harry Boon en Hein Kuiken hebben zich niet alleen op het stadhuis positief opgesteld bij de aanvraag voor de nieuwe muurkaats muren in de gymzaal van de Waddenhal, maar zij hebben zich ook nog een keer fysiek ingespannen bij de opening van deze prachtige WallBall Courts. Samen met de initiatief nemers Nancy Boonstra en Evan van Sertima speelden zij een partijtje gemixed dubbel, waarbij Nancy en Hein in het strijdperk traden tegen Harry en Evan.  Spreekstalmeester Simon de Groot gaf bij iedere rally en elk gescoord punt uitleg over het spel, zodat het publiek al snel begreep hoe dit spelletje gespeeld moet worden. Als dank voor hun initiatief en inspanningen kregen alle vier spelers een krans omgehangen!

 

Zoals reeds vermeld kwamen Evan en Nancy met het initiatief om de gemeente te benaderen voor het realiseren van een muurkaats accomodatie in Harlingen. Overal in Friesland worden deze momenteel in snel tempo aangelegd voor deze snel populair geworden sport. Toen ook kv Eendracht achter dit initiatief ging staan, werd dit meteen positief ontvangen door de gemeente tijdens een eerste bijeenkomst op 16 september 2015. De realisatie kostte natuurlijk de nodige tijd en de zaal wordt door de week ook druk gebruikt, dus er kan niet zomaar een bouwploeg terecht. Toch kon er eind maart reeds gespeeld worden op de vrijdagavond. De zaal is nu door kv Eendracht gehuurd van 20.00 – 22.00 uur en iedereen die kennis wil maken met deze sport kan dan een balletje komen slaan. De kosten daarvan bedragen slechts 3 euro per keer.

foto's: Joachim de Ruijter
          Zie voor meer foto's bij foto's op deze website.

Wethouders in actie bij opening WallBall Courts