Prijswinnaars 2015

<< <  Pagina 6 van 6

zaterdag 9 mei 2015
Eddy Sjollema en Douwe Broersma winnen de 2e prijs
Heren 50+ reist naar Hilversum
zaterdag 2 mei 2015
Piet de Groot wint de 2e prijs in de B klas

In de verliezersronde werd Douwe Broersma 1e en Teake Koster 2e
Heren 50+ kaatsen in Berlikum
Op maandag 27 april (koningsdag) werd de eerste partij van dit seizoen gespeeld op het veld van onze vereniging.

Na alle sombere weersvoorspellingen hebben we de hele dag in een stralend zonnetje kunnen kaatsen. Er waren helaas 3 afwezige kaatsers door ziekte of blessures, zodat we met 17 parturen van start zijn gegaan. De kaatsers waren goed verdeeld over de parturen en dat leverde de nodige spannende partijen op, ook in de verliezersronde. Na het doorschuiven van de kaatsers uit partuur 18 leek het partuur van Ludwig Seerden (de nummer 1 van de rankingslijst van de 50+) één van de grote kanshebbers te worden.


Hij kaatste al met Ieme de Haan en kreeg Piet Machiela erbij. Dat leverde in de tweede omloop een mooie confrontatie op met het partuur van Piet Zondervan, de nummer 2 van de rankingslijst. Hier legde Piet Zondervan, met zijn maten Evert Siderius en Bouwe van der Veer, de basis van de overwinning van vandaag, want hij hij kaatste werkelijk koninklijk. Na deze 5-2 overwinning kreeg zijn partuur nog maar 1 eerst tegen in de halve finale en de finale.
Er was een goede deelname van 9 leden van de kv Eendracht, waarvan er 6 in de prijzen vielenen als we Frans Postmus meerekenen zelfs 7.

Winnaarsronde Verliezersronde

1e prijs: 1e prijs: 2e prijs:
Bouwe van der Veer Winsum Anne Brouwer Wommels Eddy Sjollema Harlingen
Evert Siderius Ried Anno Miedema Stiens Frans Postmus Hitzum
Piet Zondervan Jorwerd Tiede Boorsma Sint Nicolaasga Age van der Goot Goënga

2e prijs 3e prijs: 3e prijs:
Douwe Wierstra Holwerd Piet de Groot Midlum Sipke Hiemstra Oosterend
Gerrit bij de Weg Harlingen Sikke Koster Dokkum Anton Kingma Sint Annaparochie
Henk Woppenkamp Hauwert Simon de Groot Midlum Jan Buitenga Sint Nicolaasga

3e prijs:
Sape Nauta Berlikum
Douwe Broersma Midlum
Piet Stellingwerf Harlingen

K.N.K.B. Heren 50+ partij d.e.l. met verliezersronde in Harlingen

Laatste nieuws: